top of page

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in je eigen kunnen hebt; het geloof dat je op eigen kracht taken aankunt en met tegenvallers kunt omgaan. 

Eigenwaarde is het beeld dat je op emotioneel niveau van jezelf hebt.

Dit beeld is niet altijd redelijk of logisch. 

Student Presenteren

Het is heel normaal om je een beetje angstig te voelen of een gebrek aan zelfvertrouwen te hebben in een nieuwe sociale- of werksituatie.
Het wordt lastiger wanneer je constant negatieve gevoelens of gedachten over jezelf hebt; het idee dat anderen beter/leuker/knapper/slimmer zijn; wanneer het je in het algemeen ontbreekt aan zelfvertrouwen of eigenwaarde waardoor je geen nieuwe dingen durft aan te pakken; wanneer je je erg verlegen of angstig voelt in gezelschap van andere mensen, of als je situaties gaat vermijden. Dan heeft het een invloed op je levenskwaliteit, relaties en werk.

Het hebben van een gezonde dosis zelfvertrouwen leidt tot groei en zelfontplooiing. Zelfvertrouwen maakt je weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Je durft voor je eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te beginnen. Zelfvertrouwen is dus niet alleen belangrijk voor je welzijn, ook de prestaties op je werk worden er gunstig door beïnvloed. Met hypnotherapie bekijken we de onderliggende problemen en zorgen we voor een nieuw perspectief. Jouw gevoelens en gedachten krijgen een nieuwe focus.

"Mijn vriend is bij jou geweest voor zijn zelfvertrouwen te vergroten. Het gaat heel goed met hem hij heeft heel veel baat gehad bij de behandeling. Zijn zelfvertrouwen is gegroeid, hij maakt makkelijker contact met andere mensen en hij voelt zich ook niet meer zo opgelaten, wanneer hij bij andere mensen is of bijvoorbeeld in een winkel".

bottom of page