top of page

Symposium Bewustwording naar herstel

Academie Hypnos

Dominique Stokman van Academie Hypnos: Elja van den Berg is een ervaren PDS therapeut en spreekt namens de Vereniging van Samenwerkende PDS therapeuten. Ze gaat onder andere in op de (samen)werking van het hoofdbrein en darmbrein, en de rol van de verbeelding. Ook aan de orde komt de huidige stand en de toekomst van wetenschappelijk onderzoek. 

hypnos presentatie .jpg

In Nederland heeft ca. 10% (data van MDL-Stichting) van de volwassenen én kinderen last van functionele klachten. Deze klachten hebben een chronisch karakter en zijn bekend als Prikkelbaar Darm Syndroom.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bij het ontstaan en voortbestaan van de klachten zowel lichamelijke als psychische oorzaken van invloed zijn. Waar de reguliere zorg onmisbaar is bij diagnostiek van de aandoening, speelt de complementaire zorg, in het bijzonder van hypnotherapeuten, een essentiële rol bij het herstel.

De effectiviteit van deze vorm van zorg is al wetenschappelijk aangetoond; nader wetenschappelijk onderzoek over “hoe dan” is gaande. Door de goede resultaten van de therapie groeit inzicht en bewustwording. En daarmee ook de behoefte aan meer gespecialiseerde PDS therapeuten.

 

Tijdens de presentatie door een ervaren PDS therapeut van de vereniging, Elja van den Berg, wordt ingegaan op:
• Hoe het onbewuste een rol speelt bij het ontstaan en onderhouden van de PDS klachten.
• De (samen)werking van het hoofdbrein en het buikbrein.
• Rol van de verbeelding.

• Begeleiding in het proces van bewustwording, cliënt en therapeut.

• De noodzaak van de gespecialiseerde hypnotherapeut.

• Huidige stand en de toekomst van wetenschappelijk onderzoek.

• Reguliere zorg – maakt meer bewust ook meer bekend en geliefd? Hoe kunnen we beter samenwerken met elkaar?

bottom of page