top of page

Informatie 

Medisch Hypnose Centrum 

  • Hypnotherapie aangeboden in onze programma's is evidence based. (wetenschappelijk onderbouwd)

  • Onze programma's zijn volledig zelfstandig te volgen. Bij een aantal programma's is begeleiding inbegrepen.

  • Na invullen van je gegevens en betaling ontvang je direct toegang tot het aangevraagde programma en kun je starten.

  • Betaling geschied in termijnen. Per termijn ontvang je een factuur welke je kunt indienen bij de zorgverzekering. Voor vergoedingen zie verderop.

  • Onze programma's vervangen geen bezoek aan de (huis) arts wanneer je nieuwe of onbekende klachten hebt noch medicijnen of andere therapie die je volgt. Neem bij twijfel even contact met ons op of met je behandelaar. 

Videoconsult 

Voor cliënten die niet naar de praktijk kunnen of willen komen bieden wij de mogelijkheid aan voor een videoconsult.

Dit houdt in dat er een beveiligde video verbinding gemaakt wordt met je mobiele telefoon, Ipad of computer. Ik werk met ClickDoc, een AVG proof beveiligde verbinding.

Tijdens dit consult kunnen wij een intake gesprek houden, of wanneer je al eerder geweest bent je voortgang bespreken. Aansluitend is het mogelijk om een aangepaste behandeling te doen, of wij spreken een gepersonifieerde hypnose sessie voor jou in en sturen deze op. Je kunt deze sessie in je vertrouwde omgeving op een gewenst tijdstip afluisteren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van therapie even effectief is als een reguliere hypnotherapie sessie.

clickdoc.webp
stethoscoop

Vergoeding hypnotherapie 

De praktijk en de therapeut beschikken over een zogenaamde AGB code zodat je je behandeling kunt declareren bij je ziektekostenverzekering. Je dient zelf je factuur in te dienen bij je ziektekostenverzekering.

​​

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Ik ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger en worden vergoed.

Ook is het mogelijk om de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren, dit kan als psychosociale hulpverlening / begeleiding opgevoerd worden. 

Of vraag je werkgever deze kan in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar stellen voor re-integratie.

Algemene voorwaarden

Medisch Hypnose Centrum is een praktijk voor hypnotherapie en integrale psychosociale therapie. Een traject ziet er als volgt uit:

  • Bij het schriftelijk of telefonisch maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging van de afspraak per email. In deze email staat aanvullende informatie, u krijgt een linkje om vooraf uw persoonlijke gegevens aan te vullen en een intake formulier.

  • Op uw eerste afspraak wordt uw hulpvraag en doelstelling besproken, er vindt uitleg plaats van de behandeling, en aansluitend vindt een eerste sessie plaats. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan of dat het nodig is om eerst medisch advies in te winnen of de behandeling elders voort te zetten.

  • Eén of meerdere consulten waarin de cliënt samen met mij werkt aan de oplossing of verandering van het probleem of de klacht.

  • In een aantal gevallen krijgt u huiswerkopdrachten of geluidsopnamen mee voor thuis.

Een pen op een stapel documenten
bottom of page