ByMich (14 van 73).jpg

Tarieven 2022

 • Eerste hypnose sessie inclusief intake € 135,00

 • Vervolg sessie € 100,00​

 • Hypnose sessie kinderen € 100,00

         Leeftijd t/m 18 jaar​

 • Virtuele maagband programma € 495,00

  • 4 sessies

  • per sessie á € 125,00 aparte factuur en vergoeding

  • inclusief geluidsbestanden

  • voedingsadvies

Gemaakte afspraken mogen tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur worden de sessiekosten in rekening gebracht.​

Vergoeding

Vergoeding vanuit zorgverzekering

De praktijk en de therapeut beschikken over een zogenaamde AGB code zodat je je behandeling kunt declareren bij je ziektekostenverzekering. Je kunt  <hier>  kijken of je voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Je dient zelf je factuur in te dienen bij je ziektekostenverzekering.

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Voor hypnotherapie is er één bekende beroepsvereniging, namelijk de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger. Daarnaast voldoen de aangesloten therapeuten aan de kwaliteitsvoorwaarden en regels die door de beroepsverenigingen worden vastgesteld.

Vergoeding vanuit werkgever

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om o.a. psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of hier tegen te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress. Wanneer je klachten 
werk gerelateerd zijn, dan zijn werkgevers vaak bereid de kosten van begeleiding of therapie voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.

 

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Ook is het mogelijk om de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren, dit kan als psychosociale hulpverlening / begeleiding opgevoerd worden. 

Aangesloten (beroeps) verenigingen

LogoNBVH-doorzichtig-klein.png
rbcz logo.png
scag.JPG
index.png
logo pds ver.jpg
EZH.jpg
logo-pds-therapeuten.png
logo-pds-therapeuten.png
Yager-Code-Zegel-Transparent.png

NBVH

Waarom een NBVH®-hypnotherapeut?

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO-niveau en voldoen aan strenge eisen. Middels bijscholing, intervisie, supervisie en visitatie wordt kwaliteit gewaarborgd. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Lidnummer 17017. https://www.hypnotherapie.nl/

 

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Lidnummer 190093R.

https://rbcz.nu/index.html

Daarmee valt zorgverlener onder het tuchtrecht bij TCZ. www.tcz.nu

 

SCAG

Aangesloten bij de SCAG kunt uw rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij eventuele klachten. De praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

https://www.scag.nl/

 

VEKTIS AGB CODE

Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheerd door Vektis.

AGB code praktijk: 90065631 AGB code therapeut: 90106401  https://www.agbcode.nl/

PDS BELANGENVERENIGING

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten te steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

 • Lotgenotencontact

 • Voorlichting aan leden, patiënten, artsen en anderen

 • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS

 • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

 

EERSTELIJNSZORG HAAKSBERGEN - ZOEK UW ZORG

De EZH, is een medisch-sociaal netwerk dat verbindt, informeert en samen werkt
Dit doen we dichtbij, dichtbij de mensen, waarbij de mens centraal staat, zodat we samen goede zorg verlenen EZH: Wij zorgen samen voor de inwoners van Haaksbergen.

 

SAMENWERKENDE PDS THERAPEUTEN

U kunt voor het darmmanagement programma terecht bij gespecialiseerde PDS-therapeuten. Zij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging: ‘Samenwerkende PDS-therapeuten’ en werken in praktijken verspreid over Nederland. Deze therapeuten hebben minimaal een driejarige opleiding tot hypnotherapeut gevolgd. Daarnaast hebben zij een aanvullende PDS-specialisatie gevolgd. Aan deze specialisatie hebben verschillende vooraanstaande internisten en professoren meegewerkt als gastdocent. Alle therapeuten zijn lid van een beroepsvereniging die bij- en nascholing verplicht stellen.

 

PDS THERAPEUT KINDEREN

Een deel van de PDS-therapeuten heeft zich extra geschoold om op basis van een wetenschappelijk onderzocht hypnoseprotocol ook kinderen met chronische buikpijn te kunnen behandelen. In nauwe samenwerking met C. Frankenhuis is in 2011 een bijscholing voor PDS-therapeuten ontwikkeld om deskundig uitvoering te kunnen geven aan het wetenschappelijk onderzochte hypnose-protocol voor kinderen met chronische buikklachten. In samenwerking met professor dr. Marc Benninga (kinder-maag-darm-leverarts) en dr. Arine Vlieger (kinderarts)

 

YAGER-THERAPIE®

Yager-therapie ® is een HBO-conforme bij- en/of nascholing en is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties.