top of page

Tarieven & vergoedingen

Hypnotherapie eerste consult - € 140,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie vervolgconsult € 125,-

Hypotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie kinderen - € 125,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie Programma's

Tarieven hypnotherapie programma's staan op de pagina van de desbetreffende klacht 

Ben je verhinderd? Dan verzoeken wij je minimaal 48 uur voorafgaand aan het consult te

annuleren of verzetten. Anders behouden wij het recht om dit consult in rekening te brengen.

Vergoeding hypnotherapie 

De praktijk en de therapeut beschikken over een zogenaamde AGB code zodat je je behandeling kunt declareren bij je ziektekostenverzekering. Je dient zelf je factuur in te dienen bij je ziektekostenverzekering.

​​

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Ik ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger en worden vergoed.

Ook is het mogelijk om de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren, dit kan als psychosociale hulpverlening / begeleiding opgevoerd worden. 

Of vraag je werkgever deze kan in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar stellen voor re-integratie.

NBVH_logo.png
logo RBCZ.png
pds-therapeuten.png
logo-scag.jpg
bottom of page