top of page

Tarieven & vergoedingen

Hypnotherapie eerste consult 

€ 140,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie vervolg consult

€ 110,-

 Hypotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie voor kinderen

€ 110,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Hypnotherapie Maagband programma 

€ 125,-

Inclusief intake, hypnotherapie sessie voedingsadvies en ondersteunende sessie/oefeningen voor thuis 

Ben je verhinderd? Dan verzoeken wij je minimaal 48 uur voorafgaand aan het consult te

annuleren of verzetten. Anders behouden wij het recht om dit consult in rekening te brengen.
 

stethoscoop

Vergoeding hypnotherapie 

De praktijk en de therapeut beschikken over een zogenaamde AGB code zodat je je behandeling kunt declareren bij je ziektekostenverzekering. Je dient zelf je factuur in te dienen bij je ziektekostenverzekering.

​​

Hypnotherapie wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve zorg. Voor deze zorg is geen wettelijk verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Ik ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, (NBVH). Hypnotherapeuten die bij deze vereniging zijn aangesloten, hebben een beroepsopleiding gevolgd op HBO-niveau of hoger en worden vergoed.

Ook is het mogelijk om de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting op te voeren, dit kan als psychosociale hulpverlening / begeleiding opgevoerd worden. 

Of vraag je werkgever deze kan in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar stellen voor re-integratie.

bottom of page