Jonge Overwegen van de Vrouw

SOLK - Somatisch Onvoldoende Begrepen Klachten

Een huisarts vindt bij 20 procent van zijn nieuwe patiënten geen duidelijke oorzaak voor lichamelijke problemen. Een groot deel herstelt binnen enkele weken vanzelf. Maar bij sommige patiënten blijven de problemen bestaan, zelfs na langdurig medisch onderzoek en behandeling.

Er wordt dan gesproken over ‘somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten’ (SOLK) of psychosomatische klachten:

 • chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)

 • chronische pijn

 • functionele buikpijn,

 • PDS

 • conversie

 • duizeligheid

 • fibromyalgie

 • oorsuizen of tinnitus

 • rugpijn

 • slaapstoornissen

 • hoofdpijn

Het is goed te benadrukken dat SOLK echte lichamelijk klachten zijn die dus niet worden ingebeeld. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met SOLK net zoveel pijn en beperkingen ervaren als mensen met lichamelijke klachten die wél medisch verklaard zijn.

Chronische stress respons?

Veel 'medisch onverklaarde' klachten blijken gepaard te gaan met een chronische stressrespons. De stressrespons is een onbewuste reflex die ons in staat stelt te vechten of te vluchten wanneer wij gevaar signaleren. Bij sommige mensen blijft de stressrespons echter actief, ook als het 'gevaar' inmiddels geweken is.

In het geval van een chronische stressrespons worden ook niet-bedreigende situaties door het onbewuste brein als bedreigend ervaren. De stressrespons werd geactiveerd en het onbewuste brein heeft nooit het seintje gekregen dat ‘de kust weer veilig’ is.

Hierdoor worden de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol aangemaakt, terwijl daar geen reden voor is. Een chronische stressrespons heeft een desastreus effect op lichaam en geest omdat het immuunsysteem en het hormonale systeem onderdrukt worden. 

Ook andere lichaamsfuncties kunnen verstoord of overbelast raken bij aanhoudende stress. Op den duur kan dit leiden tot ernstige fysieke en mentale klachten; slaapproblemen, pijnlijke spieren, hoofdpijn, duizeligheid, labiliteit, gevoeligheid voor stress, burn-out, hartkloppingen.

 

We worden voortdurend blootgesteld aan allerlei soorten fysieke, mentale en emotionele stress.

Mogelijke fysieke oorzaken van een chronische stressrespons zijn een virusinfectie, een ongeluk of een operatie waar iemand niet geheel van herstelt. De stressrespons kan ook actief blijven na een emotioneel heftige gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare. Een hoge werkdruk en hoge eisen stellen aan jezelf. Soms is er echter niet één duidelijke aanleiding aan te wijzen.

Wanneer je al langere tijd fysieke, emotionele of psychische klachten hebt, kunnen lichaam en geest het niet meer verwerken. Er ontstaat dan een vicieuze cirkel en de stressrespons is chronisch geworden. 

Hypnotherapie kan helpen om deze vicieuze cirkel te doorbreken en lichaam en geest helpen herstellen. Door diepe ontspanning gecombineerd met klachtgerichte hypnotherapie en leren hoe je de stress respons zelf weer kunt uitzetten.