Vrouw gestalkt in Garage

Angst Fobie Paniek

Meer dan 30% van de volwassenen heeft last van angst, fobie of paniekaanvallen Angst voor hoogtes, vliegen, spreken in het openbaar of spinnen, of onverwachte paniekaanvallen. Hypnotherapie helpt je weer rustig en kalm te blijven. 

Angst - Fobie - Paniek - Angststoornissen

Angsten en fobieën zijn veel voorkomende klachten, realiseer je dat elk mens angsten kent. Maar het is niet nodig om je leven hierdoor te laten beheersen!

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale en dikwijls ook beschermende reactie op dreigend gevaar. Indien dit gevaar reëel is dan is angst ook te begrijpen en aanvaardbaar. Echter, indien er geen reëel gevaar is en je tóch heel angstig bent of zelfs in paniek raakt, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Angst kan gepaard gaan met vermijdingsgedrag, depressieve klachten en het kan je belemmeren in je dagelijkse functioneren. (werk, school, privé, vrije tijd) Mensen in je omgeving begrijpen je angst soms niet, bagatelliseren het "joh hier hoef je toch niet bang voor te zijn" of gaan zich juist aanpassen aan jouw vermijdingsgedrag. 

De zes meest voorkomende angststoornissen zijn:

 • Paniekstoornis: dit werd vroeger hyperventilatie genoemd, heeft als belangrijkste kenmerk: de paniekaanval.

  Een paniekaanval is het plots, zonder aanwijsbare aanleiding, optreden van 'niet goed worden of onwel worden' gepaard gaand met angst of een paniekgevoel. Tijdens een paniekaanval treden verschijnselen en gevoelens op zoals hartkloppingen, zweten, trillen, bang voor controle verlies, duizeligheid, misselijkheid, brok in de keel, angst om dood te gaan, etc.

 • Sociale angststoornis: deze kenmerkt zich doordat men in situaties met andere mensen (vreemden en/of bekenden) bang is om bekeken te worden, te blozen, te trillen, te stotteren, kritiek te krijgen of de verkeerde dingen te doen of te zeggen. Allerlei sociale situaties worden hierdoor vermeden of men zoekt/bedenkt redenen/uitvluchten om ze vermijden. Sommige mensen met een sociale fobie drinken dikwijls alcohol of gebruiken kalmeermiddelen om bepaalde situaties aan te kunnen.

 • Dwangstoornis: de naam van de dwangstoornis komt van twee belangrijke verschijnselen: dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies).
  Dwanggedachten of obsessies zijn ongewenste, zich opdringende ongewenste gedachten en/of voorstellingen die uit de persoon zelf komen, maar die hij/zij niet of nauwelijks onder controle lijkt te kunnen houden. Ze komen als het ware buiten je wil om.

 • Posttraumatische stress-stoornis: als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angstklachten ontwikkelen. De klachten onderscheiden zich door steeds herbeleven van de gebeurtenis, dromen, en lichamelijke verschijnselen, zoals slaapstoornissen, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen.

 • Gegeneraliseerde angststoornis: bij de paniekstoornis is er sprake van een steeds terugkerende hevige angst, ook in de vorm van paniekaanvallen. Bij een gegeneraliseerde angststoornis is de angst minder hevig, maar meer voortdurend aanwezig. 

 • Specifieke fobieën: Zeer veel mensen geven aan bang te zijn voor ‘iets’ zoals: spinnen, slangen, muizen, hoogtevrees, onweer, storm (wind), enge ruimte, bloed, tunnels, enz...

  In de meeste gevallen hebben mensen er niet al te veel last van. Echter wanneer het dagelijks leven door zo’n vrees (fobie) wordt verstoord en ze hierbij voortdurend angstig zijn en er alles voor doen om het gevreesde object of situatie te vermijden, dan spreken we van een angststoornis, met name een specifieke fobie.

Van oorsprong heeft de mens eigenlijk twee aangeboren angsten: de angst voor "vallen" en de angst voor harde geluiden. Andere angsten zijn eigenlijk "aangeleerd gedrag" of er is een negatief gevoel gekoppeld aan een situatie/gebeurtenis/voorwerp.

Ergens in je verleden is er iets gebeurd waardoor er nu angst is. Vaak staat die situatie geheel op zichzelf. Toch heb je daarna last van angst. Dat komt omdat je brein die situatie heeft opgeslagen als gevaar en dat generaliseert naar al die situaties die erop lijken.

 

Zo leer je en daardoor is je leven vergemakkelijkt. Leer je één keer een deur open maken, dan kun je alle deuren openmaken. Dat hoef je niet te blijven leren bij iedere deur die je ziet. Het brein generaliseert om het het leerproces te versnellen. 

Helaas gebeurt dit ook met angst. Eén keer angst of paniek in de trein, dan kan die paniek elke keer ontstaan in de trein. Sterker nog, het kan zich verspreiden naar alle vervoersmiddelen, of nog erger, naar alle situaties waar je het gevoel hebt niet weg te kunnen.  Dat hoeft gelukkig niet, maar het zou goed kunnen, omdat je zo leert.

Het moment dat is opgeslagen als zintuiglijke ervaring is dan het leermoment geweest wat zich gaat verspreiden. Het 'foutje' gaat mee en gaat een eigen leven leiden. 

 

Met hypnose zijn er technieken om gebeurtenissen die zich eerder in het leven van de cliënt hebben voorgedaan op te sporen en er de emotionele lading af te halen. Soms weet men de gebeurtenis zelf te herinneren, maar vaak heeft het onderbewustzijn zelf een koppeling gemaakt die men zich nooit bewust is geweest. 

Overigens is het niet persé nodig om de oorzaak te weten om het probleem op te lossen.

Zo hadden wij een jongeman in de praktijk die panisch was voor alle soorten vogels. Deze jongeman, die slechtziend is, vertelde dat hij als tweejarig jongetje in de kinderwagen ooit was "aangevallen" door een zwaan. Dit had zijn moeder hem verteld, hij was te klein om zich het bewust te herinneren. Doordat hij slecht zag had hij de vogel niet aan zien komen en hij was enorm geschrokken. Daarna was alles wat fladderde enorm angstig voor hem. Tijdens de sessie is hij terug gegaan naar die situatie en is de negatieve energie er vanaf gehaald. De volgende dag kon hij mee met school naar de dierentuin en heeft hij bij zijn grootste angst, de struisvogel, staan kijken.

Irene - spinnenfobie 

Al zolang ik me heugen kan, ben ik bang voor spinnen. Nuttig, ja zal wel, als ik ze maar niet zie. Tijdens een extreme stress-situatie werd de angst een dominante fobie: in bed mochten mijn handen, voeten, etc niet buiten het dekbed. Want dan kwam daar de vogelspin op zitten. Alles moest onder de deken. Onder de deken wat het veilig, daarbuiten was de vogelspin. Op de allerhoogste stress-piek moest zelfs ook mijn hoofd onder de deken. Rationeel denken hielp niet. Ik weet heus wel dat die beesten hier niet zijn.
Na een sessie hypnosetherapie kan ik weer lekker slapen. Ik kan de nepspin nu zelf 'weg maken' en - alsof het zo zijn moest - werd ik gelijk geconfronteerd met een echte kruisspin in een web aan de gevel. Ik kon er gewoon naar kijken; hij was er en dat was ok. Wat een bevrijding. Laat de hete zomer maar komen, ik kan slapen zelfs zonder dekbed.

Vrouw in de natuur